วันที่: ผู้เขียน: Other News


FDA หรือ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ได้อนุมัติการรักษาด้วยวิธี “ยีนบำบัด” ซึ่งได้มีการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเทคนิคนี้สามารถนำมาใช้รักษาโรคต่างๆ นอกเหนือจากมะเร็งได้

ตามคำแถลงของบริษัท Luxturna “ยีนบำบัด” สามารถรักษาอาการพิการทางสายตา อันเกิดจากความผิดปกติของยีน RPE65 ซึ่งเป็นเคสของโรคเกี่ยวกับตาที่หายาก และเกิดจากการติดต่อทางพันธุกรรม นี่จึงนับเป็นครั้งแรกที่มีหน่วยงานออกมาอนุมัติรูปแบบการรักษาด้วยวิธีนี้

Scott Gottlieb กรรมาธิการของ FDA กล่าวว่า “การอนุมัติในครั้งนี้นับเป็นการขยายรูปแบบการใช้ยีนบำบัด นอกเหนือไปจากใช้รักษาโรคมะเร็ง อันเป็นการส่งเสริมเรื่องความหลากหลายของแนวทางในการรักษาโรค และเชื่อว่ายีนบำบัดจะกลายเป็นแนวทางหลักในการรักษาโรคร้ายแรงต่างๆ ได้อีกมากมาย”

ความผิดปกติของยีน RPE65 นั้นทำให้ ยีนไม่สามารถผลิตโปรตีนที่จะมาแปลงสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าแก่เรตินาได้ นำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นที่ในที่สุด และการรักษานั้นเป็นการนำยีน RPE65 ที่ปกติใส่เข้าไปที่เรตินา

ทางบริษัท Luxturna มีการทดสอบกับผู้ป่วย 41 ราย ส่วนใหญ่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในระยะที่สามของการทดลอง ทั้งนี้ การทำยีนบำบัดก็ยังมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในด้านค่าใช้จ่ายที่อาจสูงถึง 1 ล้านเหรียญฯ  (ประมาณ 32,700,000 บาท)

ที่มา : www.engadget.com

ใส่ความเห็น