วันที่: ผู้เขียน: Other News


Gen Z : คือคำนิยามสำหรับเรียก เด็กที่เกิดหลังจากปี ค.ศ. 1995 หรือปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา เด็กเหล่านี้โตมาพร้อมกับเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทำให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ชอบทำหลายสิ่งพร้อมกัน มีความคิดสร้างสรรค์ พูดคุยสื่อสารและติดตามข่าวจากโลกออนไลน์ แต่ก็ข้อเสียหลักๆ ก็คือความอดทนต่ำ

แบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Adobe ออกมาเผยผลสำรวจว่า กลุ่มนักเรียน Gen Z และคุณครูในประเทศไทย เห็นตรงกันว่า “ความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในอนาคตของนักเรียน” และ “ต้องการให้มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น

สำหรับรายงานชิ้นนี้ มีชื่อว่า “Gen Z ในห้องเรียน : การสร้างอนาคต (Gen Z in the Classroom: Creating the Future)” เป็นแบบสำรวจความคิดออนไลน์ เห็นของนักเรียน Gen Z จำนวน 250 คน อายุระหว่าง 11 ถึง 17 ปี และคุณครู 100 คนในประเทศไทย เราลองไปรับชม อินโฟกราฟิก Gen Z ในห้องเรียน : การสร้างอนาคต ด้านล่างได้เลย

 Adobe เผยผลการศึกษาชี้ชัดว่า ความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจสู่ความสำเร็จของเด็กยุคใหม่Adobe เผยผลการศึกษาชี้ชัดว่า ความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจสู่ความสำเร็จของเด็กยุคใหม่Adobe เผยผลการศึกษาชี้ชัดว่า ความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจสู่ความสำเร็จของเด็กยุคใหม่Adobe เผยผลการศึกษาชี้ชัดว่า ความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจสู่ความสำเร็จของเด็กยุคใหม่

ข้อมูลสำคัญจากผลการสำรวจ Gen Z ในห้องเรียน : การสร้างอนาคต มีดังนี้

  • นักเรียน 95% และคุณครู 100% ต้องการให้มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น
  • นักเรียน 97% และคุณครู 99% มองว่าความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในอนาคตของนักเรียน
  • นักเรียนและคุณครู 98% เห็นตรงกันว่า ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เป็นกุญแจสำคัญต่อความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต
  • นักเรียน 75% เชื่อว่าอาชีพในอนาคตของตนเองจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
  • คุณครู 97% รู้สึกว่านักเรียนจะประกอบอาชีพที่แปลกใหม่ซึ่งไม่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • นักเรียน 28% รู้สึกว่าตนเองไม่มีความพร้อมสำหรับโลกแห่งความเป็นจริง และครู 23% ก็มีความเห็นในลักษณะเดียวกัน
  • นักเรียน 72% และคุณครู 67% เชื่อว่าคนรุ่น Gen Z เรียนรู้ได้ดีที่สุดโดยผ่านการสร้าง/ลงมือปฏิบัติจริง

จากที่เห็นในผลสำรวจก็พอระบุได้ว่า นักเรียนไทยกลุ่มนี้ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทำสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพได้ในอนาคต และจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการลงมือทำจริง แต่กระนั้นบางส่วนก็เห็นว่าตัวเองมีความพร้อมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อีกทั้งยังต้องการให้ส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนอีกด้วย

ใส่ความเห็น