วันที่: ผู้เขียน: Other News


ตลาดของ Apple เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีหลายบริษัทอยากจะเข้าไปลงทุนด้วย แต่อย่างไรก็ตาม กฏระเบียบของ Apple ก็ไม่เป็นที่ชื่นชอบของบริษัทต่างๆ มากนัก

ล่าสุดได้มีการรวมตัวของบริษัทหลายแห่งรวมไปถึง Spotify และ Deezer ยื่นข้อเรียกร้องไปยัง European Union regulators (คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป) ให้เข้ามาช่วยเหลือในการต่อสู้กับกฏระเบียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมของ Apple

ปัญหาของ Spotify, Deezer หรือผู้ให้บริการต่างๆ คือ เรื่องการจ่ายค่าบริการ ที่ Apple มีการหัก “หัวคิว” ไปถึง 30% (เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนเป็น 15% ในช่วงกลางปีที่แล้ว) ซึ่งจะทำให้บริษัทต่างๆ ยากที่จะทำราคาแข่งกับบริการของ Apple ได้เนื่องจากเริ่มมาก็มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วทันที เมื่อต้องจ่ายเงินผ่าน Apple และไม่มีทางเลือกอื่นด้วย เพราะ Apple ไม่อนุญาตให้แอพฯ ที่อยู่ใน App Store มีระบบจ่ายเงินของตนเองโดยไม่ผ่าน Apple ด้วย

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้บริษัทต่างๆ มองว่า Apple ทำธุรกิจโดยไม่เป็นธรรม และมีลักษณะที่เหมือนกับการผูกขาด เพราะบริษัทอื่นที่จะเข้ามาแข่งขัน ต้องเสียเงินลงทุนมากกว่าปกติ ทำให้ยากที่จะทำราคามาแข่งขันได้

ที่มา : www.iphonehacks.com

ใส่ความเห็น