วันที่: ผู้เขียน: Other News


mu Space บริษัท Startup ด้านเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศของไทย ประกาศว่า ทางบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสทช.) ให้สามารถใช้งานดาวเทียมในการให้บริการในกิจการของบริษัทฯ ได้จนถึงปี พ.ศ. 2575 ซึ่งนับเป็นสตาร์ทอัพรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว

โดยก่อนหน้านี้ mu Space เป็นบริษัทแรกของเอเชียแปซิฟิก และบริษัทที่สามของโลก ที่เข้าร่วมในโครงการส่งดาวเทียมขึ้นไปยังอวกาศด้วยจรวด New Glenn ของทางบริษัท Blue Origin ซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา และการได้มาซึ่งใบอนุญาตนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงการก้าวข้ามอุปสรรค และกฎเกณฑ์ต่างๆ ในแง่การเกิดและเติบโตของบริษัท หรือแบรนด์ใหม่ๆ ในประเทศไทย

mu Space มีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ประชากรในพื้นที่ชนบทของประเทศ แต่ ณ ปัจจุบัน มีเพียง 12 เปอร์เซ็นต์ของประชากรไทยเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ และโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางความเจริญ และ mu Space ต้องการเติมเต็มช่องว่างที่ว่านี้

 

ที่มา : www.engadget.com

ใส่ความเห็น