วันที่: ผู้เขียน: Other News

มีการติดตั้งแอพฯ จำนวนมาก ซึ่งสิ้นเปลืองแบตฯ

มีการใช้แอพ Twitter, Facebook, Email

ลองเปิดเล่นไฟล์วีดีโอ

บันทึกวีดีโอโน๊ตด้วยแอพ Slack

ใช้แอพ Waze นำทางขับรถเป็นเวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง ซึ่งเปลืองแบตฯ มากๆ

ใส่ความเห็น