วันที่: ผู้เขียน: Other News


แอพพลิเคชั่นปัจจุบันโดยเฉพาะ Social Network, Chat หรือ Live Streaming หลายแอพฯค่อนข้างเข้ามามีบทบาทและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้มากเนื่องจากเป็นรูปแบบการสื่อสารมีความรวดเร็วและเข้าถึงผู้คนได้จำนวนมาก และการทำงานของแอพพลิเคชั่นเหล่านี้จำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้ใช้ในการเข้าถึงกล้อง, ภาพถ่าย หรือสถานที่ปัจจุบันของผู้ใช้ได้ นี่จึงเป็นเหตุทำให้ความปลอดภัยและโอกาสในการถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นไปด้วย

ด้วยเหตุนี้ นาย Felix Krause วิศวกรของ Google จึงได้ศึกษาและสร้างแอพพลิเคชั่นจำลองขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวแอพพลิเคชั่นเหล่านี้สามารถเก็บข้อมูลอะไรจากผู้ใช้ได้บ้างในขณะที่ผู้ใช้ ใช้งานแอพพลิเคชั่นเหล่านั้นอยู่  โดยแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงกล้องจากผู้ใช้ก่อนก็ตาม แต่หลังจากอนุญาตแล้วกลับพบว่ามันสามารถถ่ายภาพและวิดีโอรวมไปถึงการอัพโหลดรูปภาพและทราบตำแหน่งของผู้ใช้จากรูปภาพได้ตลอดในระหว่างใช้งานแอพพลิเคชั่น โดยไม่มีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบ นอกจากนี้แอพพลิเคชั่นเหล่านี้ยังสามารถวิเคราะห์สีหน้าและอารมณ์ของผู้ใช้ได้ในขณะใช้งาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับแสดงโฆษณาบนหน้า Feeds ให้ตรงกับผู้ใช้ให้มากที่สุด ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างในกรณีแอพพลิเคชั่น Uber ที่ยังสามารถติดตามตำแหน่งของผู้ใช้ได้ถึงแม้จะสิ้นสุดการใช้บริการไปแล้วก็ตาม

โดยช่องโหว่เหล่านี้ทาง Apple ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าสามารถให้แอพพลิเคชั่นทำได้อะไรได้บ้างในระหว่างแอพพลิเคชั่นทำงาน ทำให้มีโอกาสที่แอพพลิชั่นใน iOS สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ได้ตอนไหนก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ โดยเฉพาะใน iOS 11 ที่ Apple เปิดให้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ใช้ Vision Framework ในการวิเคราะห์ติดตามใบหน้าของผู้ใช้ผ่านกล้องหน้า เพื่อใช้แสดงอารมณ์ต่างๆออกมาผ่าน Emoji ทำให้ผู้ใช้นั้นอาจถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวได้ง่าย

ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนจาก Apple ว่ามีวิธีป้องกันได้อย่างไร แต่ Felix Kraus ได้แนะนำวิธีการป้องกันสำหรับผู้ที่เน้นความเป็นส่วนตัว โดยการหาฝาปิดหรือวัสดุที่ใช้ปิดกล้องได้ชั่วคราวมาใช้ ซึ่งแม้แต่ Mark Zuckerberg เองก็ใช้วิธีนี้มาแล้ว หรืออีกวิธีหนึ่งคือการอนุญาตการเข้าถึงกล้องแบบชั่วคราวหรือเฉพาะแอพฯ ที่เราต้องการ โดยการเข้าไปที่เมนู Setting > Privacy จากนั้นกำหนดว่าให้แอพพลิเคชั่นไหน สามารถเข้าถึงกล้อง ภาพถ่าย หรือตำแหน่งปัจจุบันได้บ้าง เพราะฉะนั้นหากเราไม่มั่นใจว่าแอพพลิเคชั่นไหนว่าปลอดภัยหรือไม่ ก็ควรหมั่นตรวจสอบการตั้งค่าการเข้าถึงเสมอนะครับ

ที่มา : thenextweb.com

ใส่ความเห็น