วันที่: ผู้เขียน: Other News


บริษัทสัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ เผยรายละเอียดของ “โรงงานทำความสะอาดชั้นบรรยากาศ” ที่ให้บริการในเชิงในพาณิชย์เป็นเจ้าแรกของโลก มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บนชั้นบรรยากาศโลก ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเจ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจก และทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โรงงานนี้จึงมีส่วนสำคัญ ในการช่วยผ่อนคลายความรุนแรงของปัญหาภาวะโลกร้อน

และในการประชุมด้านสภาพภูมิอากาศโลกในปี 2015 ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง Paris มีประเทศจำนวน 195 ประเทศ ได้ลงนามในพันธสัญญาร่วมกันว่า จะช่วยกันจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 3.6 องศาฟาเรนไฮต์ และเทคโนโลยี โรงงานทำความสะอาดชั้นบรรยากาศ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ชาวโลก สามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อรับมือกับปัญหาสภาวะโลกร้อนได้

โรงงานแห่งแรกของโลกที่ดำเนินการโดยบริษัท Climeworks ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 18 ชุด ที่ทำงานร่วมกับโครงสร้างสำหรับการกำจัดของเสีย ที่ดูแลโดยบริษัท KEZO ซึ่งมันมีลักษณะเป็นเรือนกระจกขนาดใหญ่ และภายในมีการเพาะปลูกต้นมะเขือเทศ และต้นแตงกวาไว้เป็นจำนวนมาก และต้นพืชเหล่านี้ จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีความเข้มข้นสูง เพื่อนำไปใช้กระบวนการสังเคราะห์แสง แล้วปล่อยก๊าซอ๊อกซิเจนที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตออกมา

กำลังการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงงานแห่งนี้ อยู่ที่ 900 ตันต่อไป ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณก๊าซที่ปล่อยมาจากยานพาหนะที่ใช้ขนส่งคน 200 คน และโรงงานแห่งนี้ นอกจากจะสร้างคุณงามความดีให้กับชาวโลกแล้ว ก็ยังสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท Climeworks โดยค่าการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ หรือก็คือค่า Carbon credit เป็นสิ่งที่สามารถนำไปขายให้กับบริษัท ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ได้ อย่างเช่นบริษัทในอตุสาหกรรมพลังงาน เรื่อยไปจนถึงบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และดูเหมือนว่า โรงงานทำความสะอาดชั้นบรรยากาศ ของ Climeworks ยังมีกำลังการผลิตไม่พอที่จะสร้างผลกำไรได้ตามต้องการ และพวกเขามีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต

คุณ Jan Wurzbacher ดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท Climeworks กล่าวว่า “เป้าหมายของเราคือ การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ให้ได้ 1% ของปริมาณการปล่อยก๊าซทั้งโลก ภายในปี 2025 ในเวลานี้ บริษัทสามารถสร้าง อุปกรณ์ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้จำนวน 150 ตัวต่อปี และเราหวังว่า เรือนเพาะปลูกต้นไม้ของ KEZO จะสามารถขยายกำลังการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ได้ทันตามความต้องการของเรา”

ที่มา : www.digitaltrends.com

ใส่ความเห็น