วันที่: ผู้เขียน: Other News


เป็นอีกครั้ง ที่บริษัทไอทีระดับหัวแถวอย่าง Apple ออกมาวิจารณ์นโยบายของ ดอนัลด์ ทรัมป์ ที่ทาง Apple บอกว่า คล้ายเป็นการริดรอนสิทธิของ บุคคลข้ามเพศ* ในโรงเรียนสาธารณะ โดยมีข้อความแถลงดังต่อไปนี้

Apple เชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิที่จะเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการกีดกัน และการแบ่งแยก เราสนับสนุนความพยายามที่จะเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ยอมรับในความเป็นตัวตนซึ่งกันและกัน และเรามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า นักเรียนที่เป็น บุคคลข้ามเพศ จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเราไม่เห็นด้วยกับความพยายามใดๆ ที่จะจำกัดสิทธิของ บุคคลข้ามเพศ

เพื่อที่จะเข้าใจในเรื่องราวนี้อย่างลึกซึ้ง ต้องย้อนเวลากลับไปในสมัยของประธานธิบดี บารัค โอบาม่า เขาได้ออกนโยบายให้นักเรียนที่เป็น บุคคลข้ามเพศ สามารถเข้าห้องน้ำที่ตรงกับเอกลักษณ์ทางเพศของตน (หมายความว่า ผู้ชายที่มีจิตใจเป็นหญิง ก็สามารถเข้าห้องน้ำหญิงได้ ในทางตรงข้าม หญิงที่มีจิตใจเป็นชาย ก็สามารถเข้าห้องน้ำชายได้เช่นกัน) ซึ่งนโยบานนี้ อ้างถึงการไม่เลือกปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง

แต่อย่างไรก็ดี นโยบายนี้ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้งานจริงแต่อย่างใด เพราะมีผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ ทำให้ประเด็นนี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่มีการต่อสู้กันในชั้นศาล ระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วย และฝ่ายที่คัดค้าน 

และเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐอเมริกา ดอนัลด์ ทรัมป์ ได้สั่งยกเลิกนโยบายนี้ ทำให้ Apple ออกมาวิจารณ์ตามรายละเอียดที่กล่าวมา

*บุคคลข้ามเพศ หมายถึง บุคคลที่มีเพศภาวะไม่สัมพันธ์กับเพศสภาพของตนเอง และยังอาจหมายถึง บุคคลที่แสดงตนไม่เหมือนเพศชายหรือเพศหญิงตามธรรมเนียมนิยม และรวมถึงคนที่ต้องการย้ายไปในทางเพศตรงข้าม

ที่มา : th.wikipedia.org , www.theverge.com

ใส่ความเห็น