วันที่: ผู้เขียน: Football

หงส์เล็งราฟินญาแทนเคย์ตา


พลังเส้นเสียงสร้างคนให้เป็นคนปัญหาเด็กถูกทำร้ายหรือถูกกระทำด้วยความรุนแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จากในคนครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศ รวมไปถึงเด็กเร่ร่อน หรือครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูอย่างเห…

ใส่ความเห็น